• Mitt företag Grönare Stad AB
  inspirerar, föreläser, guidar, workshoppar och arbetar
  för hållbarare och grönare städer.
   
 • Jag använder mig av mina kunskaper om hållbar stadsutveckling, öppna dagvattensystem, gröna tak, stadsodling, biologi, botanik och ekologi.
   
 • Kommuner, byggare, högskolor, stadsplanerare, projektörer, arkitekter, statsvetare mm i hela Norden har nytta av mina tjänster och anlitar mig.
   
 • Välkomna ni också att bli
  grönt inspirerade! 
 

Louise Lundberg

      Louise guidar och arbetar på svenska, danska engelska och
      holländska.

     
     
     
    Emporias takpark har fått Green Roof Award 2013
     
    Emporias takpark  

Med följande motivering från Scandinavian Green Roof Association får Steen & Ström Scandinavian Green Roof Award 2013:

”Takparken på köpcentret Emporia i Malmö är ett spännande exempel på hur gröna tak kan lyfta våra stadsmiljöer till nya höjder. Den visar upp en imponerande variation av gröna taklösningar som åstadkommits genom ett unikt samarbete mellan leverantörer, byggherre och arkitekter."

     
     
     
     
     
    Vattenhantering  

Louise berättar bl.a om aquaponics
på Sustainable Business Hub,s skrift

Läs hela artikeln här.